Předseda a povinnosti

Víte, kdo je to profesionální předseda SVJ? Pokud tohle nevíte, tak se podívejte na webové stránky Homepartner.cz, kde najdete profesionálního předsedu SVJ a další důležité věci. A co je to profesionální předseda například v Brně? Ten představuje pro řadu společenství vlastníků jednotek možnost, jak se vyhnout například taky složitých problémům anebo potížím, které jsou například spojené s nějakou odpovědností, které se týkají nějakých závazků anebo práv a smluv. Na společenství vlastníků jsou samozřejmě dány různá pravidla a taky povinnosti právního účetního i technického charakteru, což musí všichni samozřejmě dodržet.

Předseda musí být poctivý.

Z toho plyne, že to je velice značná osobní odpovědnost členů výboru. A podle mého názoru by tohle mělo být samozřejmě dodržováno, protože mnoho lidí si myslí, že tohle je jenom vtip anebo sranda. Že tohle je pouze jenom psané, že to pro nikoho není, že stačí jenom, aby si to někdo přečetl, ale aby to zase nemusel někdo vůbec dodržovat. Mně se tohle vůbec nelíbí, proto jsem se taky zeptala, na co by tohle mělo být. A dozvěděla jsem se, že to je opravdu výhodné, pokud taky máte nějaký společný majetek s někým. A tato firma Home Partner nabízí najednou profesionální předsedy SVJ, ale taky v účetní a finanční služby.

Předseda musí vědět, co dělá.

A to taky technické služby anebo předpis a vyúčtování. A pokud byste měli o něco zájem, tak se tady taky můžete podívat na ceník a máte tady taky kolonku na kontakt, jak firmu kontaktovat. Podle mého názoru byste neměli vůbec otálet, protože pokud potřebujete pomoct od firmy Home Partner, tak se nebojte, protože mají opravdu samé prima reference. Takže předseda SVJ má povinnosti a měl by mít opravdu skvělou praxi, aby věděl, co má přesně dělat. Praxe je nejdůležitější. Znám mnoho lidí, co si myslí, že ví všechno, ale mnohdy je opak pravdou.